Ελληνικά   English (UK)

Συλλογικοί Τόμοι

Καρπός συγκεκριμένων δράσεων δημόσιου προβληματισμού και της επιστημονικής συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) οι συλλογικοί τόμοι που κατά καιρούς εκδίδονται αποτυπώνουν την ιστορική συγκυρία παραγωγής τους, καθώς και τρόπους προσέγγισης, ανάλυσης και στοχασμού στο χώρο της πολιτικής επιστήμης και συγγενών κλάδων. Οι συλλογικοί τόμοι, εκτός από πολύτιμη γνωστική παρακαταθήκη και πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές, μαρτυρούν επίσης για τα προβλήματα που θεωρήθηκαν ως σημαντικότερα προς επεξεργασία στις δεδομένες κοινωνικές και πολιτικές περιστάσεις. Οι περισσότεροι από τους συλλογικούς τόμους της ΕΕΠΕ είναι σήμερα εξαντλημένοι και έχει δρομολογηθεί η επανέκδοσή τους.

8
7
6
5
4
3
2
1

Logo